16.05.12 — 27.05.12
Tilpasset lokale, andre etasje
Dronningens gate 11

Spatial coherency – Romlig sammenheng – for å knytte sammen arbeid som spriker fra det rent dokumentariske, og eksperimenterende – i material- og objektbasert skulptur – til atmosfæriske installasjoner og utforskende, halvabstrakt videoarbeid.

I et midlertidige kunstrom i Trondheim presenteres et prosjekt som foregår på noe uvanlige premisser, med utgangspunkt i tett samarbeid, hvor objekter, bilder og kuratoriske grep er farget av spesifikke omgivelser.
Ved å bevisst unnvike den mer tradisjonelle galleriformen, har kunstnere frihet til å åpne opp for noe mer enn en presentasjon av arbeid som er ferdig utviklet i forkant av den kuratoriske prosessen. Med seg selv tilgjengelig får kunstnerne i denne konteksten mulighet til å låne fra hverandre, dra retningslinjer sammen og påvirke retningen arbeidet tar.

Utstillingen utgjør installasjoner av kunstverk med fritt spillerom for estetiske røde tråder. Den fragmenterte dynamikken mellom selvstendige kunstnerskap, konkretiseres i de tematiske undertonene av øyeblikkelige og poetisk fraktale motiver.
Gjennom video-, maleri- og skulpturinstallasjon inviteres publikum inn i iscenesatte arenaer, og rom med kuriøse motiver og objekter. Det oppfordres til å lete litt imellom, og forbi arbeidene. Hvordan kan fragmenter kombineres og skape en større helhet?

Arbeidet med denne utstillingen tar for seg det å se gjennom overflaten, se forbi det ytre og gjøre seg kjent med det som ligger bortenfor de mest åpenbare meningsforhold; Å gripe fatt i fascinasjonen vi har for å oppdage det ukjente og fremmede; Virkeligheten bak fasaden av rå materialer.

Arkivfoto: