Motivene presentert i kategoriene under har utgangspunkt i bevegelse og tilvekst, hvor det forekommer på tvers av størrelser; Stjernetåker og kokonger har en felles funksjon som inkubatorer for kompleksitet av varierende natur, og fungerer begge som analoger for utvikling gjennom nedbrytning. I 1995 fotograferte Hubble-teleskopet det ikoniske bildet Pillars of Creation, hvor vi ser «Evaporating Gaseous Globules» (EGGs) framtre fra skyer av hydrogengass og støv. Disse skyene er mange lysår i lengde, og har så stor tetthet at gassen gravitasjonelt presses sammen – Det er her stjerner blir født.