CORPELBOX vol. 2: NO MIRACLES

KATARINA MARTINE MARTHINSEN
26.11.15 — 06.12.15
Department of Life Support
c/o Vaktmester Mandal

Corpeltof Inc. har gleden av å presentere en utstilling med Katarina Martine Marthinsen i CORPELBOX vol.2 ved Department of Life Support c/o Vaktmester Mandal

I utstillingen No Miracles forsøker Katarina Martine Marthinsen å bruke fotografiet til å utforske materialiteten. Verkene i utstillingen er bygget opp igjennom flere materielle prosesser, presentert som fotografier, hvor materialiteten er med og gir fotografiene skulpturelle kvaliteter.

I forbindelse med No Miracles undersøker kunstneren «The Miracle Argument». The Miracle Argument, utviklet av filosofen Alan Musgrave, er et argument innenfor vitenskapelig realisme som hentyder at sunn fornuft også kan argumentere vitenskapelig for sannhet, og at det åpenbare ikke trenger å undersøkes empirisk. Sett fra dette perspektivet kan kunsten også, igjennom fornuften, antyde en gitt retning som vitenskapelig argument.

Arkivfoto: