18.03.14 — 05.10.14
Department of Life Support
c/o Vaktmester Mandal

Arbeidet som stilles ut i butikklokalet er en installasjon med objekter og maleri, produsert av kunstnerduoen ASAS & DEDE. Kunstnerne har i forbindelse med prosjektet — som har pågått siden november i fjor — jobbet med forskjellige tilnærminger til hva det vil si å samarbeide. De har bl.a. gitt hverandre benspend, lagt tilrette for instrukser, jobbet skiftarbeid og teipet sammen hendene sine, i sine forsøk på å frambringe et identitetsløst kunstnerskap. Den viktigste føringen for samarbeidet har ifølge kunstnerne vært å holde diskusjon om meningsinnhold utenfor atelieret, og legge fokus på formale problemer med utformingen av en slik utstilling.

HAVE YOU SEEN MY MANHOOD hadde vernissage 28. mars, der det ble opplyst om at arbeidet med maleri og installasjon pågår inntil kunstnerne føler de når en logisk konklusjon. I dette som nå har blitt den siste fasen i prosjektet, er det kun den ene av de to som befinner seg i Trondheim — og kommunikasjon har fortsatt over video, hvor duoen har blitt redusert til samtalepartnere. Kunstnerne har gjennom dette forholdet latt fokuset skifte over i en mer tematisk utstilling, hvor assosiasjoner til den alkemiske individuasjonsprosessen har endt opp med å legge poetiske føringer for malerienes samlede grep.

Denne stedsspesifikke utstillingen vises i sin helhet, for siste gang, under Trondheim Open 4. og 5. oktober.

Arkivfoto: