Lyset legger begge retninger bak seg / Noe sier meg nei

En gruppe maleri produsert i sammenheng med publikasjon av science fiction-lyrikk, skrevet for Beijing Trondheim, høsten 2015 og sommeren 2017, som du finner i sin helhet lengre ned på denne siden.  Tekstene er ment som utgangspunkt for en større publikasjon.