08.08.13 — 18.08.13
Adrianstua, gjestehus og hage
Ringvebukta

Gjennom tredimensjonale arbeider og resirkulering av bildemateriale, romantiserer Andreas Fortes (f. 1984) personlig historie og poetisk forestillingsevne. Med bakgrunn i sin norsk-kappverdianske restaurantoppvekst i barndomshuset på Møllenberg, utvikler han fremdeles sin nysgjerrighet for det mindre konvensjonelle i sine omgivelser. Via granskning av nostalgi og gjenbruk, har Fortes lagt grunnlag for et insisterende kunstnerskap med stor og leken, assosierende frihet i arbeid med bilde- og objektinstallasjoner.

Kunstneren har holdt sitt virke skjult for de fleste gjennom de foregående ti årene, med unntak av bl.a. et par selvinitierte gruppeutstillinger, og åpent kolonial-studio. Siden sin uteksaminering fra City & Guilds of London Art School, har Fortes gått maleren etter i sømmene, og utforsker krysningene mellom objekt, bilde og omstendighetene i atelieret. Sentralt i framstillingen av funnede/gjenbrukte objekter, står kunstnerens trang til å se det levende, vesen-aktige i sine funn, og utforsker det glemte, mystiske i arkaisk mytologi og kosmologi. Han begrenser samtidig sin inngripen i materialene, nettopp fordi det å trekke slutninger, og fabulere med blikket, er et privilegie betrakteren selv skal kunne ta del i. Vi møter arbeidene som midt i en metamorfose, et viktig konsept i kunstnerens billedverden.

Lenge har subjektene i arbeidene blitt diktert av omstendigheter i og rundt atelieret. Som en postapokalyptisk Askeladden, berger Fortes traumatiserte objekter som han finner ved forlatte hus og havari, blant annet etterlevningene fra en bilbrann han var involvert i (Things we didn’t lose in the fire, 2012, vist i fjorårets selvkuraterte gruppeutstilling SPATIALLY COHERENT SUBJECT MATTER).

Lemons turn alkaline inside the body, neutralizing pH values er kunstnerens første store separatutstilling med både maleri, skulpturer og installasjon, og blir satt opp i ærverdige Jesperstua, og hageområdet rundt forfatterboligen i Ringvebukta på Lade. Som et anker i arbeidet med denne utstillingen, ligger kunstnerens interesse for kroppens funksjoner, og den livsnødvendige symbiosen vi inngår i med andre organismer gjennom matveien, som nylig har ledet ham til den fun fact som utstillingstittelen spiller på – Hvor kroppens barrierer sørger for en overraskende effekt, der frukter vi tenker på som sure, i sammensmeltningen blir til det motsatte, og forårsaker et mer balansert indre miljø gjennom konsumering og fordøyelse. Vi kan oppdage en form for adferd blant objekter med en viss materiell hensikt og betydning, i ferd med å forvandles, idet de går inn i samspill med sine omgivelser.

Håndtverkeren Andreas Fortes unngår å stille litterære spørsmål i sin kunst, men lar det snarere bli nødvendig å undre seg gjennom materielle formuleringer; En hva om-holdning til den håndtverksmessige prosessen. Likevel er arbeidene i Lemons turn alkaline… satt sammen av motiv og objekter man godt kan tenke på som koder for poetisk tolkning, men som også vil kunne leses i sin formalistiske helhet, hvor de enkelte elementene opererersom balanseblokker, såvel som karakterer, i bildenes introverte virkelighet.

Arkivfoto: