Have you seen my manhood

Produsert i forbindelse med utstillingsprosjekt i Department of Life Support c/o Vaktmester Mandal (mars til september 2014). Maleriene var del av et samarbeidsprosjekt mellom ASAS & DEDE, hvor kunstnerne la benspen for hverandre i form av instruksjoner for fysiske og innholdsmessige begrensninger. Prosjektet var et forsøk på å frambringe en identitet gjennom bilder som deltakerne ikke ville kanalisert hver for seg. Finn arkivfoto fra utstillingsprosjektet lengre ned på siden.