CORPELBOX beta: IBEN KROGSGAARD
21.03.15 — 29.03.15
Department of Life Support
c/o Vaktmester Mandal

Vaktmester Mandal starter året sent, med Iben Krogsgaards installasjon i Department Of Life Supports residensprosjekt CORPELBOX beta: av Corpeltof Inc.

Krogsgaard er avgangsstudent ved NTNU KiTs bachelorprogram i Fine Arts, og har de siste årene arbeidet i termoplast, som hun varmer opp og former til skulpturer, og lar utgjøre elementene i større installasjoner. Arbeidet hennes knytter poetiske tråder til det ukjente, bortgjemte universet av liv vi finner nær havets dyp — noe materialet i og for seg er et produkt av — og holder konnotasjoner til psykologiske rom, og forestillingsunivers, på grensen til det banale.

Corpeltof Inc. ble sommeren 2005 etablert som kunstgruppe, og benytter samarbeidet med Krogsgaard som markør for sin relansering som think-tank for en serie utstillinger; der fokus på balansegangen mellom den fenomenologiske tilnærmingen til materielle substanser, og kroppen som verktøy i det å produsere kunst — og betrake den — arbeider mot en assosiasjonsvekkende praksis i det å lese narrativer i konstellasjonen av objekter og bilder.

Iben Krogsgaard smelter naturlig på plass i landskapet mellom den forestillende billedkunstens fortellerevne, og råskapen i manipulasjon av fysisk materie. I arbeidet med dette prosjektet utforsker hun hvordan det plastiske materialet kan framstå som idéer og tanker; som muligheter for stedsspesifikk dialog med rommet det formes i, og tiden det tar å omstille industrielt materiale til forestillinger av organisk liv. Skulpturene er i denne sammenheng like mye materie som form, og oppfordrer til utforskende lesning av et narrativ av framtredende utilgjenglighet.

Velkommen til utstillingsåpning fredag 20. mars, kl 19

Arkivfoto: