Produsert våren 2015. Disse maleriene er en kombinasjon av nonfigurative, gestbaserte fargefelt, og avbildning av forestilte og abstraherte kaktuser. Malt på klipsrammeplater, hvor klipshullene utgjør repeterte formelement, som puste- og øyehull i masker som ser tilbake på betrakteren, skifter disse verkene mellom motiv og objekt. Platene er montert på glattkant, og svever således ut fra veggen. Alternativ montering med herreskjorte tilgjengelig på bestilling. For spesifikke mål, ta kontakt i chat.