Velkommen til Corpeltof Inc. og Bestillingsværket Kunstboutique’s Internetthandel!

Orienter deg i menyen over for å utforske album med digitale reproduksjoner av tilgjengelige maleri i olje og akryl.

Kunstagenturet Corpeltof Inc. benytter disse sidene til å representere anonymisert malerivirksomhet, med hovedbase i Trondheim.

Kjøp kunst direkte fra kunstnere, og få utregnet kommisjonsverdi strøket fra prisen.

Kunstnerne omsetter for det samme som de ville gjort i samarbeid med gallerister – Vi sørger for at du unngår å dekke representasjonsomkostninger.
Vår hensikt med å adoptere denne modellen, er å stille spørsmål ved oppjustering av relativt ukjente kunstverk, som ren følge av synligheten man oppnår, gjennom samarbeid med private galleri. Unge kunstnere bør vurdere følgene av å samarbeide med spekulanter.

NB! Våre priser, slik de er oppgitt i nettbutikken, er medregnet frakt og kunstavgift (5% av utregnet verdi satt til NOK 2000 og over)

Bor du i Trondheim, anbefaler vi at du tar kontakt på post@corpeltof.com for reservering, avtale om henting/levering og betaling med faktura, kontanter, app eller bankkort.

Vår virksomhet har kun et formål: Å formidle maleri, uten å utbrodere i det vide og brede om det faglige, kuratoriske/diskursive aspektet av kunstnerisk virksomhet.

Kunstnere i dagens marked er belastet med økonomiske utfordringer. Det eksisterer likevel en tendens til å prise enkeltarbeid av ukjente kunstnere uproposjonalt høyt. Gallerister, nyrike samlere, kunstagenter og andre spekulanter, har drevet forventningene til prising av maleri opp på et globalt boblenivå. Dette ønsker Corpeltof Inc. å belyse.

Vi vil gjøre våre salgsartikler rimeligst mulig for våre klienter, og opererer derfor med en kalkyle som inkluderer redusert pris som følge av kosmetiske skader; Disse skadene utgjør ingen forskjell for den sanselige opplevelsen, men fungerer som et ledd i produksjonen, og et grep for å understreke vår protest mot mange galleristers verdivurdering, samt rettferdiggjøre at potensielle fortjenester uteblir.


Finn ytterligere erklæringer under PROSJEKTARKIV

Utover dette sørger vi for at verdien på de respektive kunstnerskap ikke stiger som følge av etterspørsel. Vi priser våre produkter ut ifra materialer, stilart og arbeidstimer – aldri etter fartstid eller kunstnerens status – og presenterer derfor maleriene i Bestillingsværket Kunstboutique anonymt og usignert. Maleri skal berike de hjemmene og stedene de plasseres i, med annet enn monetære verdier. Beundringverdi på grunnlag av varemerke utgår.

Vi mener at du skal investere i maleri etter sanselige ønsker, og aldri på grunn av forestillinger om status, trender, produktive omstendigheter eller den oppblåste verdien knyttet til de respektive kunstnerskap. Samtidig håper vi å se slutten på folks avgjørelse om å plukke med seg generiske bilder trykket på billig lerret fra varehus. Vi sørger for at flere hjem kan ta seg råd til å berike sine vegger med unike arbeider produsert av profesjonelle billedkunstnere.

Vi tar gjennom nettbutikken NOK 500 i depositum for plass på venteliste for bestillingsverk, og selger av praktiske årsaker aldri mer enn tre av disse plassene til våre klienter. Vi gjør oppmerksom på at vi ber om totalt 50% av prisen for bestillingsverk i forkant av produksjonsstart (der hvor depositum ikke allerede dekker denne.) Under produksjon får klienter tilbud om epostkorrespondanse med de respektive penselførerne, for å sikre seg det ønskelige resultatet. Ventetiden for maleri faller ordinært på et sted mellom 2-8 uker, avhengig av uttrykk.

Takk for oppmerksomheten – Vi ønsker deg en berikende åndsopplevelse!

For ytterligere litteratur, les Vaktmester Mandals uttalelse om Bestillingsværket på vaktmestermandal.no/uttalelse