Velkommen til Corpeltof Inc. og Bestillingsværket Kunstboutique’s Internetthandel!

Orienter deg i menyen over for å utforske album med digitale reproduksjoner av tilgjengelige maleri i olje og akryl.

Kunstagenturet Corpeltof Inc. benytter disse sidene til å representere anonymisert malerivirksomhet, med hovedbase i Trondheim.

Kjøp kunst direkte fra kunstnere, og få utregnet kommisjonsverdi strøket fra prisen.

Kunstnerne omsetter for det samme som de ville gjort i samarbeid med gallerister – Vi sørger for at du unngår å dekke omkostning for representasjon.
Vår hensikt med å adoptere denne modellen, er å stille spørsmål ved oppjustering av relativt ukjente kunstverk, som ren følge av synligheten man oppnår, gjennom samarbeid med private galleri. Unge kunstnere bør vurdere følgene av å samarbeide med spekulanter.

NB! Våre priser, slik de er oppgitt i nettbutikken, er medregnet frakt og kunstavgift (5% av utregnet verdi satt til NOK 2000 og over)

Bor du i Trondheim, anbefaler vi at du tar kontakt med Vaktmester Mandal på post@vaktmestermandal.no for reservering, avtale om henting/levering og betaling med faktura, kontanter, app eller bankkort – eller ta direkte kontakt på messenger, for raskt svar på samtlige spørsmål du måtte ha, uansett hvor i landet du bor:

Vår virksomhet har kun et formål: Å formidle maleri, uten å utbrodere i det vide og brede om det faglige, kuratoriske/diskursive aspektet av kunstnerisk virksomhet.

Kunstnere i dagens marked er belastet med økonomiske utfordringer. Det eksisterer likevel en tendens til å prise enkeltarbeid av ukjente kunstnere uproposjonalt høyt. Gallerister, nyrike samlere, kunstagenter og andre spekulanter, har drevet forventningene til prising av maleri opp på et globalt boblenivå. Dette ønsker Corpeltof Inc. å belyse.

Vi vil gjøre våre salgsartikler rimeligst mulig for våre klienter, og opererer derfor med en kalkyle som inkluderer redusert pris som følge av symbolske skader; Disse skadene utgjør ingen forskjell for den sanselige, kosmetiske opplevelsen, men fungerer som et ledd i produksjonen, og et grep for å understreke vår protest mot mange galleristers verdivurdering, samt rettferdiggjøre at potensielle fortjenester uteblir.

Utover dette sørger vi for at verdien på de respektive kunstnerskap ikke stiger som følge av etterspørsel. Vi priser våre produkter ut ifra materialer, stilart og arbeidstimer – aldri etter fartstid eller kunstnerens status – og presenterer derfor maleriene i Bestillingsværket Kunstboutique anonymt og usignert. Maleri skal berike de hjemmene og stedene de plasseres i, med annet enn monetære verdier. Beundringverdi på grunnlag av varemerke utgår.

Vi mener at du skal investere i maleri etter sanselige ønsker, og aldri på grunn av forestillinger om status, trender, produktive omstendigheter eller den oppblåste verdien knyttet til de respektive kunstnerskap. Samtidig håper vi å se slutten på folks avgjørelse om å plukke med seg generiske bilder trykket på billig lerret fra varehus. Vi sørger for at flere hjem kan ta seg råd til å berike sine vegger med unike arbeider produsert av profesjonelle billedkunstnere.

Vi tar gjennom nettbutikken NOK 500 i depositum for plass på venteliste for bestillingsverk, og selger av praktiske årsaker aldri mer enn tre av disse plassene til våre klienter av gangen. Vi gjør oppmerksom på at vi ber om totalt 50% av prisen for bestillingsverk i forkant av produksjonsstart (der hvor depositum ikke allerede dekker denne,) og vil avtale foretrukken betalingsmetode i forbindelse med vår bestillingssamtale. Under produksjon får klienter tilbud om epost- eller meldingskorrespondanse med de respektive penselførerne, for å sikre seg det ønskelige resultatet. Ventetiden for maleri faller ordinært på et sted mellom 2-8 uker, avhengig av uttrykk.

Takk for oppmerksomheten – Vi ønsker deg en berikende åndsopplevelse!

For ytterligere litteratur, les Vaktmester Mandals uttalelse om Bestillingsværket på vaktmestermandal.no/uttalelse

Kontakt: post@corpeltof.com